ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

Προς ώριμη εκμάθηση έκαστου άνδρα να διδαχτεί λεπτομέρειες ζωής με επίκεντρο θέμα τον γάμο