Κυρίαρχο Θυληκό

Το παρών κεφάλαιο υποστηρίζει θέματα κοινωνικού επιπέδου. Μεταφέρει ουσιαστικά αληθινές ιστορίες ανθρώπων που αγωνίστηκαν για κάτι καλύτερο και θέλησαν να το μοιραστούν αμοιβαία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις αφηγήσεις σοβαρών ανθρώπων να μάθετε πανομοιότυπες αιτίες που αντιμετώπισαν κυρίως τη βασικότερη αιτία στις περισσότερες οικογενειακές υποθέσεις που οδήγησε το γάμο τους σε αδιέξοδο με αποτέλεσμα να χωρίσουν και να διαλυθεί μια οικογένεια. Οι πληροφορίες, ίσως φανούν χρήσιμες να σας βοηθήσουν.

Οι αφηγήσεις στο περιεχόμενο των κειμένων βασίζονται αποκλειστικά σε ομολογίες ανθρώπων.Μεταφέρω ( ακέραια ) τις εμπειρίες καθώς και το συναίσθημα έκφρασης του λόγου αυτών των ανθρώπων. Στο τέλος των κειμένων επισημαίνω την αιτία πριν η ίδια αιτία διαλύσει την επόμενη οικογένεια.